Csoportjaink

SZLOVÁK KLUB

A Szlovák klub, mint az első kulturális csoport az amatőr közösségi tevékenység megszűntetése után, a Békés Megyei Művelődési Központon belül 1973-ban alakult. Tehát a legrégebbi csoportunk, aminek tagsága jelentős változásokon ment keresztül, de máig a kezdeteknél megfogalmazott alapelvek alapján működik. A klub később a Békési úton létrehozott Nemzetiségi Klubházban, a jelenlegi Közösségi Házakon belül működött. Tevékenysége, feltételeinek biztosítása mindig a szervezet és intézmény vezetésével együttműködve folyt. A klub 2003-ban “A csabai szlovákságért” kitüntetést kapta a helyi szlovák önkormányzattól. Hetente egyszer találkoznak. Előadásokat, vetélkedőket, mini kiállításokat, tanácsadásokat és kirándulásokat szerveznek. Számos néprajzi kutatás forrásai.

Klubvezető: Ancsin Pálné

CSABAI SZLOVÁK PÁVAKÖR

A csabai Szlovák Pávakör 1973-ban alakult a Szlovák Klubból. Elsősorban a csabai szlovákok dalkincsének gyűjtése és terjesztése az érdemük. A jövő számára számos régi csabai szlovák dalt gyűjtöttek össze, mellyel a következő, fiatalabb énekkaroknak szélesítették repertoárját. Rendszeresen segítik a néprajzi gyűjtéseket, lépnek fel iskolák rendhagyó énekóráin.

Vezető: Hajnal Györgyné

FAJALKA HÍMZŐKÖR

A Fajalka az idősebb generáció ügyes kezű asszonyaiból áll. Alapításának éve 1993. Magyarország és Szlovákia néprajzi területeinek motívumait dolgozzák fel. Munkáikat különböző kiállításokon mutatják be.

Célja:
-     Békés megye gyapjú és szűcshímzéseinek, a szlovák-magyar szűrhímzések feldolgozása

 • Az idősebb korosztály számára a közös munka és az együtt töltött idő öröme
 • A szlovák nyelv ápolása a közösségben

A csoport díjazott alkotásai:

 • 2002. március 8. – Békéscsaba VIII. Országos Textilpályázat – II. helyezés

Vezetőjük: Ledzényi Pálné, majd Mocselini Rudolfné

ČABIANSKA RUŽIČKA KÓRUS

Alapítás éve: 1995

Karnagyok:
1995- Ocsovszki Ildikó
1996 – 2001 Rázga József, Erkel- és Weiner díjas
2002 – 2007 Szák Kocsis Péter
2008 - Ocsovszki Ildikó

Céljai:

 • csabai és a dél-alföldi szlovák zeneszerzők kórusműveinek megszólaltatása,
 • szlovák népdalok és egyházi énekek feldolgozásainak műsorra tűzése (Sutyinszki János, Ján Valašťan Dolinsky)
 • feldolgozott egyházi énekek,
 • helyi énekkincsek, szlovák népdalok megőrzése,
 • Magyarország szlovákok lakta településeinek népdalai,
 • eredeti és feldolgozott dallamok,
 • rövidebb kórusművek és többszólamú egyházi énekek.
 • magyar népdalok pl. Bartók Béla, Kálmánffy Béla, Kodály Zoltán

Határon túli fellépések: Csehország, Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Franciaország

Hazai fellépések:
Tótkomlós, Csorvás, Kétsoprony, Mezőberény, Kevermes, Kiskőrös, Kondoros, Szarvas, Medgyesegyháza, Telekgerendás, Pilis, Budapest, Szeged, Szentendre, Leányfalu, Kistarcsa, Szeghalom stb.

Díjak:
2001 Nívó díj – VI. Csorvási Népzenei Verseny
2005 Ezüst minősítés Škovránok (Pacsirta) I. Hazai Szlovák Népdaltalálkozó, Tótkomlós
2006 Kórusok minősítője A kategória bronzminősítés
2007 Országos minősítő bronzminősítés, Békés;
2007 KÓTA különdíja–„2007 nemzetiségi énekkara”
2008 Aranyminősítés Škovránok (Pacsirta), Dunaegyháza, Illés Panna nyomában
2009 Népdalkörök területi minősítője kiválóan megfelelt
2009 Országos minősítő ezüstminősítés, Szeghalom
2010 Ezüst minősítés Škovránok (Pacsirta)
2010 A csabai szlovákságért plakett
2012 Arany minősítés Škovránok (Pacsirta)
2013 KÓTA Aranyminősítés

A kórus fellépést vállal:

 • kiállítás megnyitókon
 • irodalmi esteken
 • baráti találkozókon
 • templomokban
 • temetéseken

BOLERÁZ CITERAZENEKAR

A Boleráz Citerazenekar 1997-ben alakult a Csabai Szlovákok Szervezete - Szlovák Kultúra Háza kezdeményezésére. A csoport repertoárja visszatükrözi tágabb lakóhelyünk, Békés megye sokszínűségét. Elsősorban a hazai szlovák népzene megőrzését tartja fontosnak, előadásaiban megjelenik a magyarság népzenéje, de más nemzetiségek dalait, így a német, román, szerb és cigány dalokat is szívesen játsszák és éneklik. 2008-ban Hetedhét Országon Innen és Túl – Európa és Békés Megye Népeinek Dalai címmel oktató DVD-t adtak ki.

A zenekar rendszeres résztvevője a különböző hazai fesztiváloknak és nemzetközi találkozóknak. Több alkalommal vendégeskedtek Szlovákiában (Detva, Martin, Trenčín, Krompachy, Komárno, Trebišov, és Bratislava), szerepeltek Csehországban, Ukrajnában , Romániában és Szerbiában is.
A kétévenként megrendezett minősítések során négy ízben arany minősítést nyertek.
1998, 1999 és 2001-ben elnyerték az Országos Népzenei Minősítő Arany Páva Díját, 2006-ban az „Arany Páva” díjasok versenyén ismét megkapták ezt az elismerést, majd 2008-ban az újabb Arany minősítést. 2009 KÓTA Díjat kaptak nemzetiségi kategóriában. Több alkalommal szerepeltek a Magyar Rádió stúdiójában.

A népzenei csoportot 2008 végéig Paulik László, a népzene és a népi hangszerek szakavatott ismerője vezette kitűnő pedagógiai érzékkel, majd 2009 óta a zenekar szólistája Tejes Tímea vette át az irányítást.

CSABAI HÁZIASSZONYOK ÉS KERTBARÁTOK KÖRE

A Csabai háziasszonyok és kertbarátok köre 1997-ben alakult. Eredeti házi recepteket gyűjtenek, saját finomságaik és termesztett zöldségeik, gyümölcseik mellett találkoznak.

Önálló kiállítást rendeznek:

 • kétévente húsvéti sütemények, borbemutató
 • ünnepi terítés

Aktív részesei a Csabai Kolbászfesztiválhoz kapcsolódó „Savanyúságverseny” lebonyolításának

Kiadványuk:
2010 Nyanyicskák süteményei
Szlovák gazdaasszonyok húsvéti találkozója

Vezetőjük: Bartolák Jánosné

AZ ORGOVÁN NÉPDALKÖR

szakmai vezetője:                   Ocsovszki Ildikó
fenntartója:                             Csabai Szlovákok Szervezete

1998 szeptemberében alakult a Jaminai Nyugdíjas Klub tagjaiból.

A csoport célja:

 • Városunk, valamint Békés megye és a Dél-Alföld szlovák népdalkultúrájának, énekes népszokásainak ápolása, színrevitele.
 • Jelenlétével és produkcióival a város és a megye nemzetiségi közösségének erősítése.

A 10 asszony azon kevesek közé tartozik, akik még ismerik és beszélik a csabai tájnyelvet. A csabai szlovák népdalok ettől válnak előadásukban autentikussá.

Fellépések:
A dalkör rendszeresen jelen van Békéscsaba és Békés megye szlovák nemzetiségi rendezvényein, városunk szlovák népdalkultúráját a megye és az ország határain kívül (Szlovákiában, Szerbiában, Romániában és Párizsban) is bemutatta.

A dalkör eredményei:

 • a KÓTA arany minősítése 2013
 • a KÓTA ezüst minősítése 2003, 2005, 2007, 2009 és 2011.
 • Aranyminősítés Škovránok (Pacsirta), 2004, 2008, 2010, 2012.

Kitüntetése:

 • Békéscsaba Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatától 2008-ban:

„Békéscsaba szlovákságáért” plakett.

 

Szolgáltatásainkat ajánljuk:
Templomi szolgálathoz, temetésekre, baráti találkozókra, népdalfesztiválokra stb.

ROZMARING HÍMZŐ SZAKKÖR

Fenntartó:     Csabai Szlovákok Szervezete – Szlovák Kultúra Háza
Szakmai vezető:        Dr. Illés Károlyné népi iparművész, a népművészet mestere
Alapítás éve: 2000
Céljai:

 • a hazai szlovák motívumkincs és a Kárpát-medence régiói motívumvilágának megismerése, feldolgozása és bemutatása;
 • olyan iparművészeti hímzések készítése, amelyek mind művészi, mind használati értékükkel megfelelnek a mai kor követelményeinek;
 • közösségépítés a tárgyalkotó népművészetnek, mint eszköznek a felhasználásával;

A szakköri tagok alkotásaikkal követik a hagyományt, de egyben új utakat is keresnek. Hímzéseik kötődnek a népi tárgykultúra tradícióihoz, de megfelelnek a modern környezet követelményeinek, a mai ember igényeinek is. Minden elkészült darab egyedi tervezésen alapul, melyen az eredeti forrásanyag felismerhető és az eredeti munka eszmeisége is jelen van. A szakkör nemcsak megőrzi ősi hagyományainkat, hanem szívvel-lélekkel, nagy szakértelemmel tovább is adja azokat.
Feldolgozott tájegységek:    
Békés megyei szűcshímzések, dél-alföldi szőr hímzések, Komádi hímzés, gömöri csomós hímzés, trencséni hímzés, matyó hímzés, dél-alföldi fehér hímzések, szentistváni hímzés, hevesi palóc hímzés, sióagárdi hímzés, szlovák főkötő minták, Záriečie mintái stb.

Tömérdek mennyiségű munkájuk magas szintű minősítése, számos elismerések és különdíjak, 2010. évben a legmagasabb szakmai díj elnyerése – Gránát alma díj.

Szlovák Filmklub

A Szlovák Filmklub 2003-ban alakult az újabb szlovák filmalkotások megismerésének céljával. Általában havonta került vetítésre film.
Vezető: Lászik Mihály, tanár (2008-ban megszűnt)

Kedd esték- szabadidő klub

A Kedd esték- szabadidő klub fiatalabb csoportjaink közé tartozik. 2003-ban alakult a fiatalok generációjának kellemes és hasznos időtöltésének színtere, a szlovák kultúra megismerésének céljával.
Vezető: Murvainé Lopusnyi Natália, Belicza Edit, tanárnők (2008-ben megszűnt)

Szombati óvoda

A Szombati óvoda rendszerint havonta rendezi meg kulturális összejövetelét, melyen a szlovák nyelvet tanuló óvodások találkoznak. Kulturális seregszemle mellett, különböző ünnepek alkalmából is találkoznak a gyermekek.